W czwartek 8 grudnia świętowałyśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi – Święto Patronalne naszego Zgromadzenia.
Nasze Zgromadzenie „stanęło pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, bo jako Niepokalane Poczęcie przygotowało Narodzenie i Zmartwychwstanie Pana, w których zbawienie świata; tak ufa, iż w moc jego i pod jego godłem, łatwiej spełni pracę, która doprowadzi do uczestnictwa w tym dziele zbawienia” (M. Marcelina).
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy tego dnia pamiętali o nas, za modlitwę, składane nam życzenia i dary serca.
Matka Marcelina tak mówiła o Maryi:
„Jak zorza poprzedza słońce i naprzód je odbija, tak istota Maryi była odwzorowana cała naprzód na Chrystusie. Zasługi Jej nie są mniejsze przez to, że nie miała walki ze złymi skłonnościami, z zepsutą naturą, bo rodzaj Jej zasług był wyższy, szlachetniejszy, piękniejszy. Treść zasługi polega na miłości. I nawet w nas grzesznych zasługa nie mierzy się ilością przezwyciężonego w sobie złego, ani jakością czynu – ale miłością, z jaką zwyciężamy i czynimy. Niczyja zaś miłość nie dorasta miłości Najświętszej Panny”.
Wpatrując się w Niepokalanie Poczętą i prosząc Ją o wstawiennictwo powierzamy Jej macierzyńskiemu Sercu Was wszystkich